חתול ארוך הוא ארוך - שאלה

האם בתרגיל ישנה אפשרות לבצע את הניקוי על ידי הcomprehension שיצרתי ואז לבצע פעולה על הcomprehension עצמו כגון JOIN, משהו בסגנון מה שעושים אחרי שיוצרים GENERATOR ומבצעים עליו פעולה של LIST? על מנת שיהיה לי נוח להמשיך לאחר הניקוי לעבוד על הנ"ל?

זה בהחלט אפשרי לעשות כמה comprehension/generator expressions אחד אחרי השני.
שים לב שכל אחד כזה משמעו לעבור על כל הרשימה, אז יש מקום לאיזון בין קריאות לבין יעילות