טיפול שורש - שבוע 6

במידות עם נקודה , האם צריך לבצע בדיקה האם הנק’ בהתחלת המחרוזת או בסופה ? או שאפשר להניח שהיא כנראה תהיה באמצע?

מה הבעיה שהנקודה תהיה בהתחלה או בסוף?

לייק 1