היי שלום - הבודק האוטומטי מתריע על פתרון שגוי

הבודק האוטומטי העלה לי שגיאה כזה ולא ברור לי למה
assert [5, 4, 1, 7, 5, 3, …] == [1, 1, 1, 1, 2, 4, …] At index 0 diff: 5 != 1 Left contains one more item: 7 Use -v to get the full diff
המלצות הצעות יתקבלו באהבה

הבודק האוטומטי נתן לך את התשובה הנכונה - הרשימה בצד שמאל היא פתרון התרגיל הנכון, שלך לא אותו דבר …

אתה אמור להחזיר רשימה של אורכים של המילים במשפט, אתה לא מחזיר את הערכים הנכונים

לא יודע להסביר מה קורה מאחורי הבודק האוטומטי אבל הפיתרון היא לעשות במקום
value = code solution
return value
לעשות
return code solution