סט - מחברת סיכום

  1. טרפו אותה היטב, ופתחו 12 קלפים על השולחן. הדפיסו את כל הסטים שמצאתם.
  2. בדקו בכמה אחוזים מהפעמים שבהן פותחים 12 קלפים אקראיים מהחפיסה – אין אף סט על הלוח.

האם הכוונה להציג פעם אחת את 2 ואז רק את האחוזים של 3?
או שהכוונה זה להציג 10K פעמים את 2 ואז לחשב את 3?

מכיוון שישר אחרי מה שציטטת כתוב:

כדי לחשב את סעיף 3, הריצו את הבדיקה על 10,000 מקרים שבהם פתחתם 12 קלפים מהחפיסה המעורבבת.

אז אני הצגתי פעם אחת את 2 ואז את 3 אחרי 10 אלף.