נענועי חנית כנגד הקוף

האם מותר להשתמש בfilter בתרגילים באופן כללי ובפונקציות דומות?

לא, הן עוד לא נלמדו בשלב הזה

לייק 1