תאריך הגשת שבוע 6

מתי ההגשה של שבוע 6?

לייק 1

וגם תמונה

לייק 1