תרגיל ביניים: מהיר ואמין - שאלת הבנת הנקרא

בנו פונקציה בשם average_runtime למדידת ביצועים, שתעזור לכם להחליט מה מהיר יותר:

  1. חפשו 1,000 פעמים את המילה zwitterion בכל אחד ממבני הנתונים שיצרתם.
  2. הפונקציה תחזיר את הזמן ההמוצע שנמשך החיפוש במבנה הנתונים.

בפונקציה אני אמורה לבדוק את שני הטיפוסים בו-זמנית או לקבל כל פעם טיפוס ולהריץ את הפונקציה בעצם פעמיים?
כלומר, average_runtime(words_list), average_runtime(words_set)? השימוש ברבים ואז ביחיד קצת בלבל אותי בניסוח. תודה מראש!

בנפרד; להריץ את הפונקציה פעמיים

לייק 1