מהיר ואמין - בניית רשימה

האם הרשימה שאני יוצרת מכילה כפילויות או לא?
תודה

אין צורך למחוק כפילויות - זה הקטע - להשוות בין המבנה של רשימה לקבוצה

לייק 1