תרגיל ביניים: מהיר ואמין

האם אפשר להשתמש בגנרטור כמדידה לכמה זמן לוקח לפונקציה לרוץ?
לצורך העניין-אם אני אומר לפונקציה מסוימת להחזיר ערך מסוים, ואם אני אומר לגנרטור להחזיר ערך מסוים פעם אחת-האם הזמן שלהם יהיה שווה (בהנחה שהפעולות שהגנרטור מבצע הן אותן פעולות שהפונקציה מבצעת)?

למה שלא תבדוק את זה? :stuck_out_tongue:

שאלה נוספת על התרגיל,

בהרצה אחת של הקוד לחיפוש ברשימה לקח 409.7ns ובסט 292.9ns, ובהרצה אחר כך 293.8ns ברשימה ו-293.9ns בסט. הגיוני שזמן הריצה משתנה כל כך בין ההרצות?

לשאלה נוספת פתח אשכול חדש :slight_smile: