מרטינגל - מהו התוצר הסופי שנדרש להצגה בהגשה?

אהלן, האם בקוד להדפיס רק את הגרף? או גם מלל שקשור לתוצאות של מהלך הריצה? כמו למשל כמה כסף נותר, כמה סיבובים רצו?

רק את הגרף…

לייק 1