חתכת עוגה -שתי שאלות

שתי שאלות:

  1. האם צריך להחזיר בהכרח int ולא float? האם צריך להחזיר float רק במקרה שזה מספר לא שלם (למשל 44.5) אבל int כשזה מספר שלם (למשל 44)?
  2. אפשר להניח שהקלט תקין (למשל שעבור כל הרכיבים ב-prices יש ערך ב-ingredients (ו\או הפוך)?
    תודה רבה

אפשר להחזיר float, ואפשר להניח שהקלט תקין

לייק 1