תרגיל חתכת עוגה במחברת 2

תגיות:

בהוראות לתרגיל כתוב: “עבור כל רכיב שהועבר ב־ingredients, יש להעביר ארגומנט הנושא את שמו של הרכיב.”

למה הכוונה בלהעביר ארגומנט הנושא את שמו של הרכיב?
אני לא מבינה אם המטרה פה היא להשתמש ב** כמו שמופיע בדוגמאות או שהתרגיל מכוון למשהו אחר…

זאת אומרת שאם העברת ב¯ingredients את הרכיב tomato, את אמורה להיות מסוגלת להעביר לפונקציה ארגומנט בשם tomato

יכול להיות שאני מתבלבלת אבל כשאתה אומר (ומה שכתוב במחברת) ingredients אתה מתכוון לפרמטר prices?
כאילו אם בprices יש לי את המשתנה tomato, גם להכניס אותו כארגומנט בפרמטר שונה בשם ingredients? (אלא אם הוא בoptionals)

בנוסף, היה רשום שפרמטר שיש לידו שתי כוכביות יוכנס כפרמטר אחרון ברשימה אבל בדוגמאות של מה שהפונקציה מקבלת המילון הוא דווקא ראשון…הוא לא אמור להיות אחרון?

תעברי שוב על מתי משתמשים בשתי כוכביות בארגומנטים של הפונקציה, כי שתי כוכביות “יוצר מילון” ולא מקבל מילון

לייק 1