שאלה לגבי תרגיל הראשון בתרגילי ההשלמה

שאלה לגבי התרגיל עם העץ פילוגנטי.
האם צריך להתחשב בכך שבקובץ יכול להופיע מין ביולוגי בשורה שאינה תואמת לו לפי סדר העץ, לדוגמא הקובץ הבאה:

Neomura → Actinobacteria
Chlorobacteria → LUCA
Hadobacteria → LUCA
Cynaobacteria → LUCA
Endobacteria → Eurybacteria
Actinobacteria → Eurybacteria
Eukarya → Neomura
Archaea → Neomura
Gracilicutes → LUCA
Eurybacteria → LUCA

לקחתי את הרשימת המבוססת על העץ דוגמא בתרגיל, העברתי חצי מיורשי LUCA לסוף הרשימה ואת היורש של Actinobacteria להתחלה.
האם העץ שנוצר מהקובץ הזה אמור להיות אותו עץ כמו בדוגמא, אם אותו מספר של 10 ירושות עקיפות? או שאני מתייחס לזה כעץ שונה?

היי, כן.
העץ צריך להבנות נכון בלי קשר לסדר השורות הכתוב בקובץ.