מחברת - 3 מילון אבן שושן - מפתחות כפולים?

מה הפלט המצופה אם במערך יש מילון עם מפתחות דומיים?
דוג: list_of_dic = [{‘a’: 1}, {‘b’: 2, ‘c’: 3}, {‘d’: 4}, {‘d’: 5}]

אני לא ליד מחשב, אבל אם אני זוכר נכון אפשר להניח שאין כפילות.
אערוך אם טעיתי.

2 לייקים

אלעד צודק.
כחלק מהתרגיל כתוב “ודאו שאינכם משנים את המילונים הנמצאים ברשימה.”

לייק 1