תרגול בשבוע 4 - מילון

אמור להיות תרגול על נושאים משבוע 4 ?