מילון שערכיו הם רשימות

שאלה לגבי הדוגמה שמופיעה במחברת:

image

העדכון (הוספה או מחיקה של ערך) מתבצע על משתנה בשם authors_books - ונראה שהערך של המשתנה הזה לא מוחזר בחזרה לתוך המילון, למה אין צורך לבצע פעולה כזאת?