גבעת ווטרשיפ - טעות מספור

נא שימו לב כי התרגיל גבעת ווטרשיפ מסומן כתרגיל מספר 69 - במקום 59.

תודה!

ידוע(: נוצר מזה שתחילה התרגיל לא עלה למערכת