מחברת 5 דוגמא - סכימה מדורגת

הדוגמא לסכימה מדורגת, לא עובדת לי. נופלת על ה enumerate
‘int’ object is not callable
זה רק אצלי?

תבדוק שאתה מפעיל את ה-enumerate על Iterable ולא על int.
לא ניתן להפעיל את הפונקציה הזו על משתנה מסוג int, רק על משתנים מסוג של רשימות, מחרוזות וכד’

זה קרה כי הוספתי הדפסות אחרי כל משתנה… ואחר כך, גם כשהורדתי את ההדפסות, יש שגיאה

תראה איך כתבת את השורה של הפונקציה enumerate

יש מצב שבאיזשהו מקום כתבת enumerate = משהו?

רק הוספתי פרינטים אחרי כל שורה - להבין מה בדיוק קורה שם…
וזה קלקל משהו כי גם כשהורדתי את הפרינט, השגיאה נשארה.

אפשר לראות את הקוד בבקשה?

סגרתי ופתחתי את המחברת וזה הסתדר. לא הצלחתי לשחזר את הבעיה…
תודה בכל אופן

גם אצלי הקוד הזה לא רץ. לא מדובר בקוד שאני כתבתי אלא בדוגמא שבמחברת (סכימה מדורגת). אני מקבל את השגיאה:
TypeError: ‘int’ object is not callable

איזו מהדוגמאות מקפיצות את השגיאה הזו?
אשמח להודעת שגיאה המלאה

זה הדוגמה שתחת הכותרת “סכימה מדורגת”
אני מקווה שלא שיניתי כלום בקוד המקורי כי אחרי הודעת השגיאה ניסיתי לתקן. חושב שהחזרתי למה שהיה…

def convert_to_integers(numbers):
  integers = []
  for number in numbers:
    integers.append(int(number))
  
  return integers


numbers = input("Please enter numbers splitted by ',': ").split(',')
integers = convert_to_integers(numbers)
integers.sort(reverse=True)

for i, number in enumerate(integers):
  current_sum = sum(integers[:i+1])
  print(f"The sum until {number} is {current_sum}")

הודעת השגיאה שאני מקבל היא:

TypeError                 Traceback (most recent call last)
<ipython-input-132-c60996cf43b9> in <module>
   12 
   13 for i, number in enumerate(integers):
---> 14   current_sum = sum(integers[:i+1])
   15   print(f"The sum until {number} is {current_sum}")

TypeError: 'int' object is not callable

תעשה CTRL+F במחברת על המילה sum, ובדוק אם יש משתנה שהגדרת בשם הזה :slight_smile:

לחלופין: לחץ 00 במחברת, תעשה Restart Kernel ותריץ ישירות רק את התא הזה.

לייק 1

בדיוק ככה!!! מעולה. תודה.
עכשיו היקום שוב מחייך אלי.

לייק 1