מיזוג מילונים עם כפל מפתחות(ערכים שונים), חוברת 3

מה ההגיון שבמיזוג מילונים הוא לא שומר על המילון הראשון ורק אליו מוסיף את המילון השני?
powers_of_two = {1: 1, 2: 4, 3: 9, 4: 16, 5: 25, 6: 36, 7: 49, 8: 12, 9:15}
high_powers_of_two = {8: 64, 9: 81, 10: 100, 11: 121}
powers_of_two.update(high_powers_of_two)
print(powers_of_two)
ההדפסה:
{1: 1, 2: 4, 3: 9, 4: 16, 5: 25, 6: 36, 7: 49, **8: 64, 9: 81**, 10: 100, 11: 121}
אני ציפיתי לקבל:
{1: 1, 2: 4, 3: 9, 4: 16, 5: 25, 6: 36, 7: 49, **8: 12, 9: 15**, 10: 100, 11: 121}

ככה הפונקציה מתוכנתת - אם הערך כבר קיים היא תדרוס אותו

לייק 1

זה נובע מזה ש-update עוברת על האיברים במילון השני ומוסיפה אותם אחד אחרי השני, ולכן היא דורסת את הערך הקיים אם המפתח מופיע בשני המילונים.
תמונה להמחשה

4 לייקים