מספרים לא נכונים במערכת הגשת תרגילים


הגשתי את גבעת ווטרשיפ וזה נכנס לתרגיל “מסר של יום טוב”
לשנות את ה UPLOAD ל 69 פשוט ? או לחכות וזה יסתדר?

לשנות את ה־Upload, הם לא “לא נכונים”, הם פשוט מסודרים קצת אחרת :stuck_out_tongue:

3 לייקים