קבצים- ירידת שורה בתוך הקובץ

למה בקובץ שפתחתי והוספתי “\n” לצורך ירידת שורה אחרי זה כשקראתי לו ועשיתי readlines() הופיעו ה"\n" אבל בקובץ של תקווה לא הופיע?
מישהו יכול להסביר לי מה אני עושה לא נכון?

הצירוף \n זה בסך הכל דרך להגיד למחשב “שים כאן ירידת שורה”.
אם תבקש את המשתנה בג’ופיטר אתה תראה אותו, אם תדפיס את המחרוזת אתה לא תראה אותו ובמקומו תראה ירידת שורה :slight_smile:

היי ים, תודה על המענה המהיר.

בreadlines זה מדפיס את זה כיוון שזה חולק לרשימה וזה נמצא בתוך התא?

@Yam
אני פשוט שובר את הראש לחשוב על דרך שהקובץ ישמור את מספר הניסיונות התחברות אבל ה"\n" מפריע לי