הבהרה נוספת: העתקת תרגילים גורמת להשעיה מהקורס

היום במהלך בדיקת תרגילים שגרתית זוהתה העתקה מובהקת של תרגילים.

כפי שאמרתי בסרטון פתיחת השבוע, סטנדרט האתיקה של קורס הפייתון שאני מוביל מגלה אפס סובלנות כלפי מקרים דנן.
בהתאם לכך, מיד בעת מציאת העתקה אנחנו מבצעים הערכת מצב זריזה בקרב סגל הקורס, ומשעים את כל מקרי הקוד הכפול, דהיינו – את המעתיק ואת המועתק, מכל הפלטפורמות הקורסיות.

אנחנו לא הולכים לבחון בשנית מקרי אתיקה, ואני לא אסבול חוסר יושר בהכשרה שאני מספק פה.
תודה ובהצלחה בהמשך הקורס.

18 לייקים