בתרגיל תקווה מארחת זה מדפיס לי עם הניקוד בצורה כזאת:

איך אפשר להיפטר מהניקוד או להשאיר אותו בצורה נורמלית עם האותיות?
זה קשור איכשהו לקידוד?