-חידודים לקורס(:

היי שלום
קודם כל שוב תודה על הקורס!!
ולעניין ,
יש לי קצת חוסר וודאות בנושא ההגשה במידה ואתם נותנים דוגמא למשהו
לדוגמא באיקס עיגול
הזנה חוקית:

make_turn('X', board)

Player ‘X’ Please choose cell: 0 2 [[’-’, ‘-’, ‘X’], [’-’, ‘O’, ‘X’], [’-’, ‘-’, ‘-’]]

הזנה לא חוקית:

Player ‘X’ Please choose cell: 5 -2 Invalid line chosen (5) Invalid column chosen (-2) [[’-’, ‘-’, ‘-’], [’-’, ‘O’, ‘X’], [’-’, ‘-’, ‘-’]]

האם אני מחויב להשתמש באותם הארגומנטים וכ’ו או שאני יכול לקבוע דברים אחרים
אינפוטים וכ’ו?
המשימה זה לעשות את התרגיל בהצלחה או לעשות בהתאם לדרך שהכי נראת לי קלה ומובנת?
לדוגמא 2

" כתבו פונקציה המקבלת את הלוח ואת האות שמייצגת את השחקן ( ‘X’ או ‘O’ ). כמו כן, הפונקציה תקלוט מהמשתמש שני מספרים.
הפונקציה תבדוק אם התנאים הבאים מתקיימים, ואם הם מתקיימים היא תמקם את האות הנתונה במיקום המבוקש, ותעדכן את הלוח:"

אני יכול להשתמש באינפוט? או פונקציה? המספרים שהיא מקבלת זה כל אחד צרך להיות בנפרד או ביחד? או מה שאני רוצה ?

תודה מראש!

בפונקציות שאנחנו ביקשנו להגדיר חייב להשתמש בארגומנטים שהגדרנו, אתה יכול לממש פונקציות עזר איך שאתה. קליטה מהמשתמש נעשה עם input.

איתמר

זה דוגמא למשהו שחייבים להשתמש?
make_turn(‘X’, board) או שזה רק דוגמא ? קצת הלכתי לאיבוד
תודה!

הפונקציה חייבת להיראות כך,