על הקטגוריה אתגר

כאן נפרסם שאלות נוספות ושאלות אתגר למי שמעוניין להעמיק בחומר ולתרגל שאלות נוספות.