שאלה כללית - זמינות תכני הקורס

האם התכנים יהיו זמינים לאחר תום הקורס?
תודה!

2 לייקים