סרטון התרגול ביום שני

האם אפשר לעשות סקר למה יהיה בתרגול?
אני מעוניין שיהיה סרטון על קבצים, טיפה קשה…