"הלולאה לא רצה" – יש צורך לכתוב בשורה או שאפשר לרדת שורה אחרי כל פלט?

היי,
יש צורך לכתוב בתרגיל הלולאה לא רצה את הפלט בשורה כמו שכתוב או שאפשר לכתוב את הפלט בשלבים, לדוגמא:
8
4
2
1
במקום .8, 4, 2, 1

אני הנחתי שזה מה שרצו

גם אני ולכן הייתי צריך להכניס את התוכן לרשימה ולאחר מכן לעשות כמה שינויים לא יפים בהדפסה…

לא, התכוונתי שהנחתי שזה סבבה שהוא ידפיס תו אחד כל פעם, זה הכי הסתדר לי עם הרעיון של הלולאה. והנחתי שבעיקר רצו שנעשה תרגיל ממש פשוט עם לולאה כדי לוודא שהבנו את הקונספט.

לייק 1

מה שנועה. :slight_smile: