האם יש אפשרות לבחור אות ממחרוזת?

אני זוכר דבר כזה אבל לא סגור אם למדנו או לא…

בתחילת מחברת 2 מדברים על זה (ומתייחסים לזה שזה הוזכר בשבוע 2 למרות שלא זכור לי במפורש) :slight_smile:

2 לייקים

כן. בדיוק כמו לגשת לתא ברשימה.
שם המחרוזת ובצמוד לה,בתוך סוגריים מרובעים,המיקום שלה במחרוזת.
מזכירה שהתו הראשון מתחיל במיקום 0
לדוגמה:
name[0]

2 לייקים