קוד לא רץ מסיבה מסוימת

לא מצליח להבין למה לא רץ קוד פשוט במחשב שלי

def make_classroom():
teacher = input(“insert teacher’s name: “)
students = input(“insert students names saperated by comma”)
new_classroom = [teacher] + students.split(”,”)

return new_classroom

make_classroom()

NameError Traceback (most recent call last)
in
----> 1 make_classroom()

NameError: name ‘make_classroom’ is not defined

חסרה הזחה לפקודות בתוך הפונקצייה
image

2 לייקים