תרגיל מיקומים במחברת 7

עוד מישהו לא הבין את התחביר של השאלה?
לא הבנתי מה אמורים לעשות בכלל

מה שאני הבנתי הוא:
צריך לכתוב תוכנית שמקבלת כקלט רשימה בת שישה אברים כאשר כל איבר בה הוא רשימה בעצמו. התוכנית צריכה לבדוק אם מתקיימים שלושה תנאים שמתייחסים לאורכי הרשימות (ללא תלות אחד בשני) ולהחזיר כפלט הדפסה בהתאם להתקיימות התנאים.

מקווה שזה עוזר :slight_smile: