הצגת פתרונות של המשתתפים בקורס

סגל שלום,
עכשיו שנגמר הזמן להזין תשובות לתרגילים.
האם אפשר להציג את הפתרון שלי לחלק מהתרגילים על מנת לקבל פידבק מהפורום?

לייק 1