הגשת מחברות שבוע 2

מה מועד הגשת מחברות שבוע 2? היכן אני יכולה לראות מועדי הגשה?

ההגשה היא עד היום ב־12:00. זה פורסם בסרטון הפתיחה של השבוע, וכרגיל מפורסם באשכול שאלות ותשובות נפוצות יחד עם שאר המידע על הקורס.