הפעם שאלה בנוגע למערכת הגשת התרגילים

כתבתי את הפתרון בכמה תאים שונים, כדי להפריד בין הסעיפים בשאלה.
כשהצצתי בפתרון שלי אחרי ההעלאה, ראיתי שרק על התא האחרון שהועלה כתוב “התרגיל שלך מחכה לבדיקה”, אבל על שאר התאים כתוב “פתרון זה אינו פתון עדכני”.
זה תקין?!

יש לאחד בין התאים לתא אחד, ולדאוג שרק על אחד מהם יש את ה־# Upload

סבבה, נעשה.
תודה! (: