נאום גטיסברג - האם נדרש לפצל מחרוזת ארוכה?

היי
האם מחרוזות, למשל:
dedicate—we או
consecrate—we
נדרש לפרקם לשתי מחרוזות נפרדות כדי שתווספו לכמות הנספרת ? או שלהתייחס אליהן כמחרוזת אחת?
תודה

לפרק ל־2 :slight_smile:
(התרגול יתקבל גם בלי, אבל נסמן כטעות וממליץ לנסות להתגבר על זה)

לייק 1