מחברת 5 שאלה לגבי בדיקת מחרוזות

לא הבנתי מה הפעולות האלה בודקות

יש הסבר יותר מפורט עליהן במחברת 7

לייק 1

isalnum()
בודקת האם מחרוזת מורכבת אך ורק מתווים שמייצגים ספרות (0-9) או אותיות (A-Z, a-z)
isalpha()
בודקת אם מחרוזת מורכבת אך ורק מתווים שמייצגים אותיות (A-Z, a-z)
isdecima()
בודקת אם מחרוזת מורכבת אך ורק מתווים שמייצגים ספרות (0-9)

שלושתן מחזירות תוצאה בוליאנית של True או False.

יש לשים לב: שרווח הוא תו בפני עצמו ולכן אם קיים כזה במחרוזת יחזור בכל השלשה האלה False
כי הוא לא נחשב מספר ולא נחשב אות.

3 לייקים