חלק לא ברור במחברת 5

אשמח להסבר לגבי מה שנעשה בתמונה ולגבי המשמעות של הביטויים הבאים שבתמונה:
str(test2.isalnum
str(test2.isalpha()))
str(test2.isdecimal

isalnum - is alpha numeric, גם אותיות וגם מספרים.
isalpha - רק אותיות.
isdecimal - רק מספרים אבל שונה מisnumeric ומisdigit, לא, שווה לקרוא באינטרנט.

לייק 1