מערכת בנק - סכום כסף לא חוקי

האם צריך להניח שהקלט של הכמות למשיכה הוא בהכרח מספרי?
האם צריך להתייחס למקרים של input לא חוקי, כמו:
כמה תרצה למשוך? “AB”

ניתן להניח שהקלטים חוקיים פרט למה שהוגדר בתרגול.

איתמר

@itamaraviv
@Yam
האם “מותר” לקרוא לפונקציה בתוך פונקציה?
מרגיש לי שראוי שכל פונקציה תעמוד בפני עצמה אבל עדיין מעוניינת לדעת.

האם ראית את התרגול על פונקציות? אם לא אז צפי, יש לי הרגשה שתשובתך תיענה.

איתמר