מחברת 2-אלבום זהב

number=int(input (“enter the number…”))

if number >= 100000 and number < 500000:
print(“אלבום כסף”)

if 500000<=number<= 1000000:
print(“אלבום זהב”)
else:
print(“אינו רב מכר”)

?במקרה של השאלות על האלבומים מדוע פתרון כמו הנ"ל לא יהיה מספיק טוב
תודה

תלוי למה את מתכוונת בלא יהיה מספיק טוב.
יש עדיפות להשתמש ב-elif ולא בהרבה if אם רק אחת מהאפשרויות רלוונטית - ככה את יודעת שתיכנסי רק לתנאי אחד - וזה גם יחסוך לעשות בדיקות נוספות (שעלולות להיות יקרות, גם אם פה הן לא) בכל if ו-if.

חוץ מזה, גם הגדרת הקבועים למעלה חשובה בקוד אמיתי, מכיוון שאם מישהו רוצה לקרוא את הקוד שלך, הוא לא ירצה לגגל מה זה 500000 ולמה זה מופיע שם, הוא ירצה שיהיה שם אינדיקטיבי שהוא יבין מיד למה התכוונת - ובנוסף אם הרף ישתנה בעתיד את תרצי לשנות אותו פעם אחת בתחילת הקוד ולא להתחיל לחפש איפה השתמשת בו ואיפה לא.