אישור על הגשת תרגילים

איפה אפשר לראות אם התקבלו ואושרו התרגילים משבוע 1 (מעבר לזה שרואים שהם הועלו), תודה רבה

אם הם הועלו זה מספיק טוב :slight_smile: