?מה ההבדל בין ארגומנט לקלט

אשמח להסבר מה ההבדל בין ארגומנט לקלט

אסביר באמצעות דוגמה:

נניח שיש לנו מכונה שאופה עוגות.
למכונה שלושה תאים: a, b ו-c.
לתא a צריך להכניס ביצים
לתא b צריך להכניס קמח
לתא c צריך להכניס סוכר.

המכונה משתמש במה שהכנסנו לה על מנת להכין עוגה, ובסוף התהליך יוצאת עוגה.

בעולם התכנות המכונה שלנו היא הפונקציה, הפונקציה מקבלת ערכים הקרויים ארגומנטים על מנת לבצע את ייעודה. בדוגמה שלנו a, b ו-c הם הארגומנטים לפונקציה. בפייתון, כשאנחנו מגדירים פונקציה, שמות המשתנים שמופיעים בהגדרה מהווים את הארגומנטים לפונקציה:

def pow(base, power)

כאן הארגומנטים הם base ו-power.

המונח קלט הוא מונח רחב, בקורס שלנו נתקלנו בו כאשר דיברנו על קליטה של ערכים מהמשתמש באמצעות הפונקציה input.
גם בהקשר של פונקציות ניתן לדבר על קלט, בהקשר הזה הקלט הינו הערכים שהפונקציה מקבלת. לדוגמה:
pow(2, 4) היא פונקציה שהקלט שלה הם המספרים 2 ו-4 והם הערכים שהארגומנטים של הפונקציה מקבלים.

איתמר

2 לייקים