מחברת 3 תרגיל האריך במילים

האם יש צורך לבדוק גם מקרה שבו הכניסו כקלט מחרוזות השוות זו לזו באורכן?
אם כן אשמח להכוונה

מחרוזות שוות זו לזו באורכן הן בהחלט קלט תקין ואפשרי. ההכוונה הטובה ביותר שאני יכולה לתת היא ההמלצה לחשוב איזו תשובה את/ה היית עונה אם היו שואלים אותך מה המחרוזת הארוכה ביותר במקרה כזה.

3 לייקים