מחברת 1 > מסיבה > תרגול

ניסיתי לעשות כמבוקש - נסו לערוך את הקוד שלמעלה, כך שישאל אם זהו יום ההולדת של המשתמש רק אם הוא בן 17. בדקו שהקוד עדיין עובד כמצופה.

הקוד עובד. אך עדין אם מכניסים 17 > no אני מקבל שאני ב18 ומזל טוב
אשמח לדעת איפה הטעות :slight_smile:
הקוד לאחר עריכה שלי:
(יש TAB לפני הif - לא יודע למה הוא מעלים אותם פה)

age = int(input('Please enter your age: '))
allowed_to_enter = False

if age >= 18:
allowed_to_enter = True

if age < 17:
print(‘Please wait for the next two years…’)
allowed_to_enter = False

if age == 17:
print(‘plz wait till 12:00 to answer those qustions:’ )
qustion_birthday = input(‘is it your birthday today? [yes/no]:’)

if age == 17 and answer_for_birthday_is_today == 'yes':
    print('Happy birthday! You are 18 now.')
    age = age + 1
    allowed_to_enter = True

if age == 17 and answer_for_birthday_is_today != 'yes':
    print('sorry, maybe next time')
    allowed_to_enter = False

#אמור למנוע גישה מכל קלט שהוא לא “יאס” לפי הבנתי

if allowed_to_enter:
print(‘Welcome!’)
if not allowed_to_enter:
print(‘Sorry… Byebye’)

שים לב למשתנים :
qustion_birthday
answer_for_birthday_is_today

הבנתי! הצלחתי! תודה רבה!

לייק 1