מחברת 4 מה רש"י

לא הבנתי בדיוק מה אני אמור להעלות מהתרגיל…
לא צריך לכתוב פה קוד…

ים ענה שאין חובה להגיש את התרגיל

לייק 1