שעון עולמי - לונדון

לא נכתב מה ה-shift ללונדון.

הם לדעתי עשו את זה בכוונה. כל השעות בעולם הולכות לפי לונדון.
לונדון הוא השעון הרשמי ולכן תל אביב נגיד היא +3 וניו יורד היא -4
ברירת המחדל היא לונדון