חוברת ה4 הרשימות של הרבנים


מה המשמעות של הרשימות האלה? לא הבנתי .

מה המשמעות מאיזו בחינה?
המטרה פה היא להדגים שימוש ברשימות, בין היתר ב-in וב-[]