מספרי שורות במחברות

שלום רב,
יש אפשרות להוסיף למחברות מספרי שורות כך שכשמריצים קוד ונמצאה שגיאה נוכל למצוא בקלות יותר את מספר השורה בה יש שגיאה כפי שהמערכת מציגה בהערות?

כן, תלחץ על L (בשביל line) כשהתא מסומן אבל לא פעיל.
לחיצה על H כשאין תא פעיל תפתח רשימה של כל קיצורי המקלדת הקיימים.

4 לייקים