בעיה: ירוץ אם נתקן, אחרת - לא נקלט בהגשה

מנסה להגיש את פיתרון תרגיל 18, והוא לא נקלט לי במערכת