תרגיל 18- ירוץ אם נתקן אחרת

היי,

בתרגיל הזה, האם הכוונה ב"לתקן את הקוד" משמעו גם להחליף eles ב- if?

תודה!

חוץ מכמה “תיקונים קוסמטיים” צריך להחליף שם את אחת ההתניות כדי שהקוד ירוץ כמו שצריך