התרגיל "מתודות של מחרוזות"

במחברת 7 , המדובר במשהו מאוד טכני ומייגע … די דומה לתרגול “במה רשי” שYam כתב שאין חובה להגיש.
יש מצב לוותר על זה גם ?

לא.
לא אמרתי שלא חייבים להגיש את “מה רש"י” כי הוא מייגע, אלא כי אין שם מה להגיש. :slight_smile:

לייק 1

איך להגיש את זה? זה מורכב מהרבה חלונות? למזג את כולם?

סימן שאלה השני - טעות

מה לגבי “מתודות של מחרוזות” בחוברת 7? גם שם? אם כן צריך, אז מה צריך להגיש?

איך מאחדים תאים בתרגילים?

shift+M יחד באותו זמן

לייק 1

תודה רבה
סוף סוף :grinning:

כשחיברתי את הכל לתא אחד (עם shift+M), זה לא מדפיס באותו אופן שזה הדפיס בנפרד, זה עדיין מתקבל?

@Yam,
אני חושב שבפרקים הבאים, אם יש כמה תרגילים שמאוגדים לתרגיל אחד אז לרשום הכל כבלוק אחד או לציין בתחילת המשפט שניתן לאחד עם SHIFT+M

ומהי הפעולה ההפוכה לכך? חיברתי תא אחד יותר מידי :dancing_women: :see_no_evil: